Archa insolvence

insolvenční správce

O nás

Archa Insolvence v.o.s. je veřejnou obchodní společností oprávněnou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 11. 11. 2016, č. j. MSP-111/2016-OINS-INSO/2, k výkonu činnosti insolvenčního správce podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Archa Insolvence v.o.s. vykonává činnost v insolvenčních řízeních, kde je úpadek dlužníka řešen oddlužením nebo konkurzem.

Od 27. 12. do 29. 12. 2017 bude kancelář insolvenčního správce včetně všech provozoven uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Seznam insolvenčních řízení, v nichž byla společnost Archa Insolvence v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem, najdete v insolvenčním rejstříku.