Archa insolvence

insolvenční správce

O nás

Archa Insolvence v.o.s. je veřejnou obchodní společností oprávněnou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 11. listopadu 2016, č. j. MSP-111/2016-OINS-INSO/2 k výkonu činnosti insolvenčního správce.

Archa Insolvence v.o.s. vykonává činnost v insolvenčních řízeních, kde je úpadek dlužníka řešen oddlužením nebo konkurzem

Seznam insolvenčních řízení, v nichž byla společnost Archa Insolvence v.o.s.. ustanovena insolvenčním správcem, najdete v insolvenčním rejstříku.