Archa insolvence

insolvenční správce

O nás

Archa Insolvence v.o.s. je veřejnou obchodní společností oprávněnou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 11. 11. 2016, č. j. MSP-111/2016-OINS-INSO/2, k výkonu činnosti insolvenčního správce podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Archa Insolvence v.o.s. vykonává činnost v insolvenčních řízeních, kde je úpadek dlužníka řešen oddlužením nebo konkursem.

Seznam insolvenčních řízení, v nichž byla společnost Archa Insolvence v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem, najdete v insolvenčním rejstříku.