Archa insolvence

insolvenční správce

Prodej majetku

Prodej bytové jednotky Zliv

Insolvenční správce Archa Insolvence v.o.s. ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek Radka a Vladimíry Hoškových u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. KSCB 41 INS 12491/2017, vyzývá zájemce k podání nabídek na odkoupení majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty – bytová jednotka č. 576/20, byt, nacházející se v budově Zliv, č. p. 576 bytový dům, na pozemku parc. č. st. 870 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 44/1581 na společných částech budovy Zliv, č. p. 576 bytový dům a pozemku parc. č. st. 870, kdy bytová jednotka č. 576/20 je zapsána na LV 1592 a budova Zliv, č. p. 576, bytový dům, jakož i pozemek parc. č. st. 870 jsou zapsány na LV 1296 pro kat. území Zliv u Českých Budějovic.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej bytové jednotky Ústí nad Labem

Insolvenční správce Archa Insolvence v.o.s. ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek Lubomíra Kloučka u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. KSUL 85 INS 15886/2017, vyzývá zájemce k podání nabídek na odkoupení majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty – bytová jednotka č. 437/26, byt v budově Krásné Březno, č.p. 437, 438, bytový dům, která je postavena na pozemcích parc. č. 512/3 a 512/4 a k ní se vážící spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 419/10000 na společných částech budovy Krásné Březno, č.p. 437, 438, bytový dům, která je postavena na pozemcích parc. č. 512/3 a 512/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 419/10000 na pozemcích parc. č. 512/3 a 512/4, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 1286 a 1008 pro obec Ústí nad Labem, část obce Krásné Březno.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej obchodního podílu v obchodní korporaci EWWEL d.o.o.

JUDr Rostislav Tomis, insolvenční správce dlužníka PLAST HOLDING SE, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. KSOS 34 INS 24205/2016, nabízí k prodeji obchodní podíl v obchodní korporaci EWWEL d.o.o., se sídlem ul. Alije Izetbegovića br. 67, 752 90 Banovići, Bosna a Hercegovina, o velikosti 51 %.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej obchodního podílu v obchodní korporaci KSA Consulting s.r.o.

JUDr Rostislav Tomis, insolvenční správce dlužníka PLAST HOLDING SE, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. KSOS 34 INS 24205/2016, nabízí k prodeji obchodní podíl v obchodní korporaci KSA Consulting s.r.o., IČO 032 30 007, se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 59560, o velikosti 80 %.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej motorových vozidel Dacia Logan, Škoda Octavia kombi a strojů pro podlahářství

Insolvenční správce Archa Insolvence v.o.s. ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek Jaroslava Scharberta u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. KSOS 33 INS 18757/2017, vyzývá zájemce k podání nabídek na odkoupení majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty – motorové vozidlo Dacia Logan MCV, rok výroby 2010, motorové vozidlo Škoda Octavia kombi, rok výroby 2007 a souboru movitých věcí – strojů užívaných při podnikání v oboru truhlářství, podlahářství dle seznamu.

Prohlídka majetku bude provedena dne 23. 01. 2017 v Ostravě. Přesné místo a čas bude upřesněn.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.