Archa insolvence

insolvenční správce

Prodej majetku

Prodej bytové jednotky Zliv

Insolvenční správce Archa Insolvence v.o.s. ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek Radka a Vladimíry Hoškových u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. KSCB 41 INS 12491/2017, vyzývá zájemce k podání nabídek na odkoupení majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty – bytová jednotka č. 576/20, byt, nacházející se v budově Zliv, č. p. 576 bytový dům, na pozemku parc. č. st. 870 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 44/1581 na společných částech budovy Zliv, č. p. 576 bytový dům a pozemku parc. č. st. 870, kdy bytová jednotka č. 576/20 je zapsána na LV 1592 a budova Zliv, č. p. 576, bytový dům, jakož i pozemek parc. č. st. 870 jsou zapsány na LV 1296 pro kat. území Zliv u Českých Budějovic.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej obchodního podílu v obchodní korporaci EWWEL d.o.o.

JUDr Rostislav Tomis, insolvenční správce dlužníka PLAST HOLDING SE, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. KSOS 34 INS 24205/2016, nabízí k prodeji obchodní podíl v obchodní korporaci EWWEL d.o.o., se sídlem ul. Alije Izetbegovića br. 67, 752 90 Banovići, Bosna a Hercegovina, o velikosti 51 %.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.

Prodej obchodního podílu v obchodní korporaci KSA Consulting s.r.o.

JUDr Rostislav Tomis, insolvenční správce dlužníka PLAST HOLDING SE, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. KSOS 34 INS 24205/2016, nabízí k prodeji obchodní podíl v obchodní korporaci KSA Consulting s.r.o., IČO 032 30 007, se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 59560, o velikosti 80 %.

Písemné nabídky lze zasílat k rukám insolvenčního správce na adresu Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, nebo emailem rostislav.tomis@archainsolvence.cz.

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti jdou k tíži kupujícího. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli nebo všechny nabídky.